• home
  • contact us

Rys historyczny

Gród w Dobrzyniu wymieniany był w tzw. falsyfikacie mogileńskim z 1065 r. Prawdopodobnie już wtedy istniała jakaś kaplica, gdzie sprawowany był kult. Po lokacji miasta w 1230 r. zbudowano prawdopodobnie murowaną świątynię, być może z fundacji Kazimierza Wielkiego. Nosiła ona wezwanie, tak jak i poprzednia, Wniebowzięcia NMP i św. Stefana. W następnym stuleciu dobudowano kaplicę. Podczas najazdu szwedzkiego budowla została spalona. Początkowo odbudowano tylko prezbiterium, a w XVIII w. dokończono budowę. Ten kościół również spłonął w 1767 r. i nie został już odbudowany. Niedaleko kościoła parafialnego znajdował się drewniany kościół prepozyturalny św. Stanisława wybudowany przez mieszczan na początku XVII w. Do niego przeniesiono odprawianie nabożeństw po spaleniu kościoła parafialnego i służył tym celom do 1805 r. Kilkakrotnie remontowany, ostatecznie rozebrany został w połowie XIX w. Po tych świątyniach pozostał jedynie fragment murów i pieczara wypełniona kośćmi, o których zabezpieczenie i upamiętnienie zadbał proboszcz w latach 1999-2000.


Na terenie miasta istniała jeszcze jedna świątynia, mianowicie kościół i klasztor franciszkanów. Według tradycji rozpoczęcie budowy kościoła i klasztoru miało miejsce w 1279 r., zaś prace zostały ukończone w 1316 r., choć zniszczenia spowodowane pożarami wymagały odbudowy, a ta nastąpiła w 1395 r. staraniem Wojciecha z Chełmicy. W następnych stuleciach kościół był ponownie niszczony pożarami i odbudowywany. Do tego kościoła klasztornego 2 lutego 1805 r. bp Onufry Szembek przeniósł parafię. Zakonnicy, którym powierzono prowadzenie parafii, sprawowali duszpasterstwo do kasaty klasztoru w 1864 r. Wtedy władze carskie zabrały połowę pomieszczeń klasztornych, które odzyskano dopiero w 1998 r. świątynia ta spłonęła w 1892 r. Odbudował j± ks. Piotr Pióro, a w 1902 r. konsekrował bp Jerzy Szembek. Wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XIX w.

 

Ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP przywieziono w 1893 r. z kościoła św. Wawrzyńca w Zakroczymiu. W czasie ostatniej wojny kościół przez długi czas był zamknięty.


Po wojnie remonty przeprowadzali ks. Leonard Lipka, ks. Marian Cichocki oraz ks. Ryszard Kamiński. W 1982 r. ks. Marian Cichocki rozpoczął budowę plebanii, którą dokończył w 1987 r. ks. Ryszard Kamiński. W latach 1991-1995 przeprowadzony został remont kaplicy pw. św. Józefa na cmentarzu, a sam cmentarz ogrodzony parkanem z cegły na betonowym cokole.

Kalendarz liturgiczny

  • Środa, 13 czerwca 2012
  • Okres Wielkanocny
    II tydzień psałterza

    czytaj więcej